tree peony
tree peony butterfly

Rockii Tree Peony

Rockii Peony Database

1090 Chinese Rockii varieties | Sort for alphabet | flower colour | flower form

Click on the name or picture for more information! | Open Itoh Database!


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

name translation flower colour flower form picture
YAN CHUN gorgeus spring purple-red filled
YAN GUAN QUN FANG white filled Rockii Peony: YAN GUAN QUN FANG
YAN HUA CHU FANG display of fire work white single
YAN HUANG ER NU children of Yellow River white single
YAN JUAN BIAN LAN HE blue
YAN LAN blue
YAN LI dazzling beauty red lotos
YAN NAN pink filled
YAN RAO BAI TA smoke is encircling the white pagode white hydrangea
YAN WEI BAI white tail white filled
YAN YANG HONG shining-sun red red single Rockii Peony: YAN YANG HONG
YAN ZHI SHUANG red-blue lotos
YAN ZI HONG red lotos Rockii Peony: YAN ZI HONG
YAN ZUI HONG pink-red lotos Rockii Peony: YAN ZUI HONG
YANG CHUN BAI XUE white
YAO CHI JIU NUE white lotos
YAO HUANG light yellow
YAO TAI CHUN YAN pink single
YAO TAI JIU NU white lotos
YAO WANG DIAN
YAO XI JIN red golden-circle Rockii Peony: YAO XI JIN
YE GUANG BEI cup glittering in dark pink single Rockii Peony: YE GUANG BEI
YE HUANG HOU dark-red filled
YI DIAN MO spot of ink white single
YI DING MO ink stick white single
YI GUANG BEI
YI JIANG CHU SHUI pink
YI JIE JIN LAN pledge friendship purple rose
YI PENG XUE white filled
YI PIAN DAN XIN
YI ZUI XUE light yellow rose Rockii Peony: YI ZUI XUE
YIN BAI HE silver lady white filled
YIN DAI ZI pink-red lotos Rockii Peony: YIN DAI ZI
YIN DIE FEI WU silver flying butterfly white single
YIN HAI HONG BO white semi-lotos
YIN HUI TI blue filled
YIN JU CUI RUI silver chrysanthum with green white crown
YIN LOU HUI CAI colour and pictures in the silver pagode white rose
YIN PAN TUO GUI anemone on the silver plate white filled Rockii Peony: YIN PAN TUO GUI
YIN PAN ZI ZHU purple pearl on a silver plate white single Rockii Peony: YIN PAN ZI ZHU
YIN SHAN DAN XIA red clouds over the Silver Mountain white anemone
YIN SI BAI silver with thread yellow single
YIN XIAN DIAO JIN GUI fishing for a gold turtle with silver thread pink hydrangea
YIN XIAN NU red
YIN YANG SHAN white rose
YIN ZHUANG YU WIE white filled
YING RI HE HUA lotus flower reflecting the sun pink single
YING XIONG HONG purple rose Rockii Peony: YING XIONG HONG
YING ZHUANG SU GUO range of snow mountains white hydrangea
YOU YI friendship
YOU ZHU SHA pink-red rose
YU BAN XIU QIU jade petal with glow light yellow filled
YU CHUN LOU white filled Rockii Peony: YU CHUN LOU
YU DIE jade butterfly white single Rockii Peony: YU DIE
YU FEN SAN BIAN white-pink single Rockii Peony: YU FEN SAN BIAN
YU FENG DIAN TOU pure jade phoenix nodding head white single
YU GE CANG JIN white hydrangea
YU GUAN CAI DAI jade crown with colourful belt white rose
YU GUAN HEI FA hair with jade crown white crown
YU GUAN HONG XIAN white filled
YU GUAN JIN ZHU white lotos Rockii Peony: YU GUAN JIN ZHU
YU GUAN LAN DAI jade crown with blue belt white filled Rockii Peony: YU GUAN LAN DAI
YU GUAN YUE moon above jade pass white filled
YU GUANG XIANG CUI jade crown with emeralds white crown
YU HE DIAN YUN blushing jade lotus white-blue single Rockii Peony: YU HE DIAN YUN
YU HU BING XIN white anemone Rockii Peony: YU HU BING XIN
YU JIE white lotos Rockii Peony: YU JIE
YU LAN ZI purple magnolia purple single Rockii Peony: YU LAN ZI
YU LONG BEI jade dragon's cup light yellow single
YU LOU CANG JIAO white single Rockii Peony: YU LOU CANG JIAO
YU LOU CANG JIN light yellow filled Rockii Peony: YU LOU CANG JIN
YU LOU CHENG JIN white
YU LOU CHUN white filled
YU LOU FEN pink jade pavilion pink anemone
YU LOU FEN DAI white-pink filled
YU LOU HAN JIN
YU LOU PI CAI coloured jade palace white filled
YU LOU SHAN JIN jade building is shining gold white crown
YU LOU XIANG CUI jade pavilion with emeralds white crown
YU LOU ZONG XIAN white filled
YU LU LIAN DAN bicolour filled
YU NU pink
YU NU TAN HAI jade girl is exploring the sea white rose
YU PAN CHENG JIN gold in jade dish white single Rockii Peony: YU PAN CHENG JIN
YU PAN FEN ZHU jade plate pink pearl multicolor crown
YU PAN JIN GOU white single Rockii Peony: YU PAN JIN GOU
YU PAN JIN LOU white
YU PAN JIN ZHEN white single Rockii Peony: YU PAN JIN ZHEN
YU PAN LIN LOU
YU PAN SHENG YIN pink
YU PAN TUO GUI
YU PAN ZHENG JIN white single Rockii Peony: YU PAN ZHENG JIN
YU QI LING white
YU RONG BIN XIN white crown
YU RONG DAN XIN light yellow filled
YU SHAN GUAN JIN feather fan with silk braid white single
YU SHI ZI white-pink single Rockii Peony: YU SHI ZI
YU TANG CHUN white lotos
YU TIAN XIANG white filled Rockii Peony: YU TIAN XIANG
YU TU TIAN XIAN white-pink rose Rockii Peony: YU TU TIAN XIAN
YU ZHONG FEN Yu Zhong's pink white-pink filled
YUAN YANG PU romantic Mandarin music blue filled
YUE GUANG BAI black-red
YUE SE SHI white single Rockii Peony: YUE SE SHI
YUE ZHAO KUN LUN moonlight on Kun Lun Mountain white hydrangea
YUN CHAUN LOU pink-rose filled
YUN QUE blue single Rockii Peony: YUN QUE
YUN SUO LIAN FENG multicolor single Rockii Peony: YUN SUO LIAN FENG
YUN WU SHAN ZHUANG white lotos Rockii Peony: YUN WU SHAN ZHUANG
YUN ZHEN LIAN FENG blue
YUN ZHONG HE white single Rockii Peony: YUN ZHONG HE


111 items found